Theo tổng kết cụm từ Sở giao tế chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 11/2016, thị dài cổ phiếu niêm yết lắm 1 mẽ niêm yết mới là cổ phiếu thứ CTCP Cảng trớn Nẵng (CDN). Tổng mạng chứng khoán niêm yết tại HNX tính toán đến thời điểm cuối tháng là 374 mã cổ phiếu, đồng tổng thiếu gì cây niêm yết đạt 10.861 triệu cổ phiếu, ứng với tổng giá trị niêm yết tuyền ả trường đạt ngót 108.610 tỷ cùng.

Chỉ mệnh HNX- Index trong suốt tháng giảm điểm, tuy nhiên que khoản mực tàu ả trường tương đối xử êm thấm định. HNX Index lắm 10 phiên tăng chấm và 12 phiên giảm điểm, tổng cuống giảm 1,62 chấm (-1,97%) sánh cùng thời khắc chót tháng trước, dứt tại hướng dẫn cách chơi chứng khoán mực tàu 80,63 điểm tại thời khắc đóng cửa phiên giao thiệp ngày 30/11/2016.

danh thiếp chỉ số phận trong suốt cỗ chỉ mệnh HNX hồ hết đều giảm chấm, trong đấy chỉ số ngành Công nghiệp giảm bạo nhất, 6,88 chấm (-3,45%), ngừng ở mực 192,68 chấm; chỉ mạng ngành Xây dựng giảm 3,92 điểm (-2,92%), đạt 130,24 điểm; chỉ mệnh ngành Tài chính giảm 0,8 chấm (-0,71%), đạt 111,31 điểm. Chỉ số mệnh HNX30TRI giảm 5,21 điểm (-2,88%), đạt 175,93 điểm; chỉ mệnh HNX Large Cap giảm 2,84 chấm (-2,46%), đạt 112,42 chấm, chỉ số HNX Mid/Small Cap giảm 1,01 chấm (-0,66%), đạt 151,06 điểm.

thanh khoản thị trường học cổ phiếu niêm yết giảm nhẹ so với tháng trước, tổng vô kể lượng giao dịch đạt 905,279 triệu cổ phiếu, ví trừng phạt giao thiệp ứng đạt 8.580 tỷ cùng. xem bình quân, vô khối lượng giao tế đạt 41,14 triệu cổ phiếu/phiên, giá như trừng phạt giao thiệp đạt 390,01 tỷ đồng/phiên (giảm 1,5% phăng vô thiên lủng lượng giao dịch, giảm 13,74% bay giá như trừng phạt giao du so cùng tháng trước). giao du cụm từ nhóm 10 cổ phiếu có giá như trị cựu hóa to nhất thị trường đạt 185,24 triệu cổ phiếu, tranh 20,46% khối cây giao tiếp tuyền thị trường học.giao thiệp cụm từ nhà đầu tư nước ngoài giảm sánh cùng tháng trước, đồng tổng cuống 45,34 triệu cổ phiếu phanh chuyển sang nhượng, ứng giá trừng trị giao thiệp đạt 826 tỷ đồng, trong đó giao dịch mua vào là 18,62 triệu cổ phiếu, giao tế nửa ra là 26,72 triệu cổ phiếu.