Cần bán bã nành số lượng lớn vui lòng liên hệ:0917515450

BÃ NÀNH ARGENTINA

Chỉ tiêu:

– Đạm: 45.5% min

– Đô ẩm : 12% max

– Xơ : 4% max

– Tập chất: 2.5% max

– Aflatoxin: 50 ppb

Có hoa hồng cao cho người giới thiệu