đồ chơi mầm non Chính phủ đã trình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội rắc rối không thu học phí và nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non tại phiên họp sáng 12/9.

Hai chế độ mới trong lĩnh vực giáo dục đã được Chính phủ đề xuất tại Tờ trình về sửa đổi Luật Giáo dục, được Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạtrình bày, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp sáng nay, 12/9.

Đó là không thu học phí cùng với con nít mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập, cung cấp đóng học phí cơ sở ngoài công lập với trẻ con, học sinh diện phổ cập và nâng chuẩn trình độ được đào tạo cùng với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết hiện nay, khung học phí mầm non, phổ thông pháp luật đối với các trường công lập khá thấp (khu vực thành thị từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng; khu vực nông thôn từ 30.000 đồng đến 120.000 đồng; khu vực miền núi từ 8.000 đồng đến 60.000 đồng).đồ chơi mầm non Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ . Ảnh: T.Q.
Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quyết định mức thu học phí. Tuy nhiên, đến nay Nhà nước mới chỉ thực hiện miễn học phí so với giáo dục tiểu học, còn giáo dục trung học cơ sở, trẻ em mầm non 5 tuổi (học sinh thuộc diện phổ cập) vẫn chưa được miễn học phí. Điều này gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc thù cạnh tranh.

Ban soạn thảo đã nghiên cứu chế độ học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của 18 nước, trong đó có 4/18 nước miễn hoàn toàn học phí với mọi các cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông; 6/18 nước miễn hoàn toàn học phí cùng với giáo dục mầm non; 18/18 nước miễn hoàn toàn học phí cùng với giáo dục tiểu học; 11/18 nước miễn học phí hoàn toàn với giáo dục trung học cơ sở; 8/18 nước miễn học phí hoàn toàn với giáo dục trung học phổ thông.

Bên cạnh chính sách miễn học phí, một vài nước đã và đang thực hiện các chính sách cung cấp tầm giá học tập cho học sinh như sản xuất không tính phí sách giáo khoa, cấp không tính tiền vở ghi bài, vở viết, giấy bút, hỗ trợ dụng cụ thể thao, cung cấp tiền vận động cho học sinh...

Ngoài kinh phí ngân sách Nhà nước chắc chắn chi thường và chi thực hiện chính sách cơ chế cho học sinh miễn, giảm học phí theo luật pháp ngày nay, khi thực hiện chế độ này, hàng tháng, tổng kinh phí ngân sách chi thêm để hỗ trợ để thực hiện chế độ này là: 4.730 tỷ đồng. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện, phẳng phiu trong 20% chi ngân sách cho giáo dục đào tạo.

Trên cơ sở bình chọn động tác chế độ và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện chế độ miễn học phí như so sánh với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập so với trẻ con, học sinh diện phổ cập, đặc thù là với các thôn, xã đặc thù cạnh tranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng;

chắc chắn quyền bình đẳng trong giáo dục của người học thuộc diện phổ cập tại trường công lập và ngoài công lập; bộc lộ tinh thần Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ con và giảm bớt gánh nặng tầm giá cho nhiều gia đình nghèo, hoàn cảnh cạnh tranh khi cho con thuộc diện phổ cập đến trường.

Chính phủ sẽ quy định lộ trình thực hiện việc không thu học phí với trẻ con mầm non năm tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập; hỗ trợ tiền đóng học phí cho trẻ con mầm non năm tuổi cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường tư thục.

Về chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo so sánh với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, dự thảo Luật bổ sung pháp luật chuyển tiếp như sau: “Các quy định về trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 70 của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Chính phủ luật pháp lộ trình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo chưa đạt chuẩn”.

bây giờ, tổng số giáo viên mầm non (gồm cả nhà trẻ và mẫu giáo) là 337.488 giáo viên, trong đó số lượng giáo viên đạt chuẩn trình độ trung cấp trở lên là 332.403 giáo viên (chiếm 98,5%).

Nếu tính đạt trình độ từ cao đẳng trở lên, số lượng giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 107.150 (chiếm 33,8%). Tổng kinh phí đào tạo nâng chuẩn là khoảng 857,2 tỷ đồng, nếu thực hiện theo lộ trình 5 năm thì mỗi năm chi chỉ khoảng 171,4 tỷ đồng và ngân sách có thể phẳng phiu.

https://thietbimamnon.top/
https://thietbimamnonhavu.com/danh-m...m-non-mau-giao
https://thietbimamnonhavu.com/san-ph...ho-tre-mam-non
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non