Giải pháp camera quan sát 5S là gì?

Đây là giải pháp độc quyền do MTel trong quá trình xây dựng lắp đặt các hệ thống camera quan sát đúc rút ra tạo ra yếu tố 5S . Với việc thực hiện 5S ( 5 tốt chúng tôi đã triển khai thành công với hơn 10,000 dự án camera quan sát và tiết kiệm cho các nhà đầu tư tới 40% chi phí lắp hệ thống).

Mô hình hoạt động giải pháp lắp camera quan sát 5S5 nguyên tắc của giải pháp lắp camera quan sát 5S- SERI (Sàng lọc): Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc. Chống xu hướng của con người muốn giữ mọi thứ cho những trường hợp dự phòng, chỉ giữ những loại dụng cụ, phương tiện tối thiểu hỗ trợ cho công việc, nên dán nhãn “đỏ” vào những dụng cụ, thiết bị và vật liệu cần thiết giữ lại.

- SEITON (Sắp xếp): Là bố trí, sắp đặt mọi thứ ngăn nắp theo trật tự hợp lý để dễ dàng, nhanh chóng cho việc sử dụng. Khi sắp xếp nên sử dụng những phương tiện trực quan một cách rõ ràng, đễ mọi người dễ nhận biết, tạo nơi làm việc có tổ chức, giảm thiểu thời gian tìm kiếm, loại bỏ những hành động dư thừa gây lãng phí thời gian.

- SEISO (Sạch sẽ): Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. Tất cả mọi thành viên trong đơn vị đều có ý thức và tham gia giữ gìn vệ sinh, phải có đủ phương tiện, dụng cụ vệ sinh cho đầy đủ và thích hợp. Công việc vệ sinh là việc làm thường xuyên của mọi người trong tổ chức, và Ban lãnh đạo thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện.

- SEIKETSU (Săn sóc): Là duy trì thường xuyên những việc đã làm, cải tiến liên tục nơi làm việc để đạt được hiệu quả cao hơn là điều rất quan trọng và cần thiết. Xác lập một hệ thống kiểm soát trực quan, như dán nhãn hoặc đánh dấu bằng màu sắc. Tạo môi trường dễ dàng để duy trì việc sàng lọc, sắp xếp và sạch sẽ.

- SHITSUKE (Sẵn sàng): Giáo dục mọi người có ý thức, tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc. Hãy biến mọi việc làm tốt đẹp trở thành thói quen, niêm yết kết quả đánh giá 5S tại nơi làm việc để khuyết chích việc tốt và rút kinh nghiệm việc chưa tốt. Kiểm tra định kỳ với những nguyên tắc đã xác lập, xây dựng và định hình một nền văn hoá trong đơn vị

Vậy giải pháp camera quan sát 5S này có những ưu điểm như nào?+ Tiết kiệm thời gian thị công nhanh gấp 2 lần bình thường.

+ Thời gian sử lý sự cố chỉ còn 30 phút đến 90 phút 1 khách hàng.

+ Hệ thống tài liệu tư vấn đầy đủ theo chuẩn ISO9001

+ Người sử dụng lắp đặt ít hơn chuyên nghiệp hơn.

+ Thi công công trình gọn gàng đúng tiến độ do có tính kỉ luật cao.

+ Tăng cường phát huy sáng kiến thực hiện công trình nhanh độc lập cũng như phối hợp.

+ Tiết kiệm tới 40% chi phí thi công so với các phương pháp truyền thống.