Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép làm việc tại VN
Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên theo điều khoản nên cấp thẻ lưu trú, thời hạn của thẻ lưu trú thủ túc vào thời hạn còn hiệu lực của giấy phép lao động. Theo pháp luật của quy định về lao động thì thời hạn tối đa cho giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 02 năm, chính vì thế người nước ngoài có thể xin cấp thẻ tạm trú tại VN với thời hạn tối đa là 02 năm theo luật pháp.
1. Điều kiện xin cấp thẻ lưu trú cho người nước ngoài bao gồm những gì?
- Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 1 năm. Nếu trường hợp xin thẻ lưu trú loại 2 năm thì thời hạn của hộ chiếu còn phải tối thiểu là 2 năm.
- Visa. Thị thực đang dùng tại VN của người nước ngoài phải đúng mục tiêu (Thị thực phải có ký hiệu là LĐ hoặc DN) vì chính công ty bảo lãnh trước đó;
- Có giấy phép lao động (Giấy phép làm việc) hoặc giấy miễn giấy phép lao động còn hạn sử dụng tối thiểu là 12 tháng.
2. Giấy tờ xin cấp thẻ lưu trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động gồm những giấy má tài liệu gì?
- Giấy chứng thực hoạt động của doanh nghiệp dùng người lao động nước ngoài (Giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu bốn, Giấy phép hoạt động của VPDD, chi nhánh ...... Tuỳ theo công ty và loại hình đơn vị thì có sẽ có những loại giấy tờ khác nhau)
- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bạn dạng báo cáo về việc đăng vận tải thông tin về mẫu con dấu của đơn vị trên cổng thông báo non sông về đăng ký tổ chức.
- bản sao chứng nhận Giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động của người lao động nước ngoài
- Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC
- Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
- Mẫu NA8, Tờ khai đề xuất xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
- Giấy giới thiệu cho nhân viên người VN đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm cư tại Cơ quan xuất nhập cảnh.
- Hộ chiếu bản gốc (Lưu ý hộ chiếu có thị thực đúng mục tiêu làm việc, trường hợp trước đó người lao động nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo cả thẻ lưu trú đang sử dụng);
- Giấy công nhận đăng ký tạm cư hoặc sổ đăng ký lưu trú của người nước ngoài đã được xác nhận vì công an phường, xã địa điểm người nước ngoài đang lưu trú tại VN. (Nếu có). Trong một số trường hợp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ đòi hỏi người lao động cung cấp tại liệu này.
- Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc
3. Địa điểm nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người có giấy phép làm việc tại Việt Nam ở đâu?
thuộc cấp vào việc hội sở tổ chức địa điểm người lao động nước ngoài ở tỉnh giấc, thành phố gì và dựa vào vào việc Cơ quan cấp giấy phép lao động là cơ quan gì mà khi đó xác định việc nộp hồ sơ và làm thủ tục cấp thẻ lưu trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hay Phòng quản lý xuất nhập cảnh. Về việc này xin vui miệng liên can để được tham vấn và hướng dẫn đúng đắn việc nộp ở đâu là đúng theo pháp luật.
4. Thời gian làm thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mất bao lâu?
thời kì theo luật pháp để cấp thẻ lưu trú cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Để biết thêm thông báo cụ thể về việc xin cấp thẻ tạm trú xin vui tươi liên tưởng với chúng tôi để được tham vấn cho từng trường hợp chi tiết