Với các bạn học sinh sinh viên mới ra trường sẽ chưa có rất nhiều có kinh nghiệm phỏng vấn xin việc bằng Tiếng anh. Timviec365vn.blogspot.com xin chia sẻ 15 câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng Tiếng anh để những bạn xem thêm.

1. In what ways do you manage your time well? (Bạn quản lý và vận hành thời giờ của chính mình theo các cách nào?)

I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. IT keeps me on track and even helps me to be more efficient.

Tôi quản lý thời giờ của mình tốt bằng phương pháp lập kế hoạch cho các việc tôi phải làm trong cả tuần. Nó giữ cho tôi theo dõi việc việc đang làm và thậm chí còn giúp tôi đạt lợi nhuận cao hơn.


2. How do you handle change? (Bạn đối phó với việc đổi mới thế nào?)

I've experienced many changes previously. I handle the situation by quickly coming up to speed on the changes and applying myself to make them a success.

trước đây tôi đã trải qua không ít sự đổi mới. Tôi đối phó thực trạng này bằng phương pháp nắm rõ thật nhanh gọn thông tin về các thay đổi và thao tác làm việc cật lực để phù hợp với các thay đổi đó.

3. How do you make important decisions? (Làm thế nào để bạn đề ra các quyết định quan trọng?

Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I'll gather all the information I can and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I'm confident I'll make the correct important decisions.

các quyết định quan trọng được nêu ra bằng sự hiểu biết thông qua thông tin và bằng sự sáng suốt trải qua kinh nghiệm. Tôi sẽ tích lũy tất-tần-tật các thông tin mà tôi có khả năng tìm thấy và tiếp nối vận dụng có kinh nghiệm của chính bản thân mình trong khi phân tích những tin tức này. Bằng sự phối kết hợp này, tôi tin là tôi sẽ đưa ra được các ra quyết định quan trọng đúng.

bạn thích hướng đến thêm: Câu hỏi kết hoàn chỉnh cho buổi phỏng vấn trao đổi

4. Do you work well under pressure? (Bạn có thao tác làm việc tốt khi bị áp lực nặng nề không?)

During times of pressure, I try to prioritize and plan as much as I can. After I'm organized, I really just put my head down and work hard in a smart way. I don't let the pressure affect me. So I believe I work well under pressure.

một trong những lần bị áp lực nặng nề, tôi cố gắng ưu ái lập kế hoạch không ít tới mức tối đa. sau khi tôi bố trí xong, thực ra mình chỉ cần vùi nguồn vào làm việc chăm chỉ một cách lanh lợi. Tôi không để áp lực nặng nề tác động đến tôi. bởi vậy, tôi tin rằng tôi thao tác làm việc tốt khi bị áp lực.

5. Which category do you fall under? A person who anticipates a problem well, or a person who reacts to a problem well? (Bạn được xếp vào loại người nào? Một người lường trước được một rắc rối giỏi, hay là một người phản ứng lại một rắc rối giỏi?)

I think it's good to be good at both. But in my experience, I realized I react to problems better.

Tôi nghĩ nếu là cả hai thì tốt. Nhưng theo có kinh nghiệm của tôi, tôi nhận thấy tôi phản ứng lại những rắc rối xuất sắc ưu tú hơn.

6. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks? (Bạn là người chấp nhận không may hay là bạn là người tránh xa các rủi ro?)

I think it's important to take some risks. I keep the options open and if the reward justifies the risks, I would definitely try. So I'm more of a risk taker.

Tôi nghĩ liều lĩnh quan trọng lắm. Tôi chưa đưa ra quyết định giờ đây và nếu phần thưởng biện minh cho những không may, thì nhất định tôi sẽ thử. vì vậy, tôi là nhân tố chấp nhận rủi ro nhiều hơn thế nữa.

7. Why should I hire you? (Tại sao tôi nên thuê bạn?)

There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I'm excited and passionate about this industry and will always give 100%.

Có hai vì sao các anh nên thuê tôi. đầu tiên, khả năng của tôi hoàn toàn hợp với những nhu cầu của các anh. thứ 2, tôi thích và đam mê ngành nghề công nghiệp này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của chính bản thân mình cho công việc.

8. Tell me about a time you made a mistake. (Hãy nói cho tôi nghe một lần bạn mắc phải khuyết điểm)

I was given a project to complete in a week. I understood the project, but I misinterpreted one section. After completing the project, I was told by my manager that IT was done incorrectly. I really made a mistake by assuming incorrectly in one of the sections instead of asking for clarification. I learned not to assume through the mistake I made.

Tôi được giao cho một dự án project phải hoàn thành xong trong khoảng 1 tuần.Tôi nắm được dự án project đó nhưng lại hiểu sai 1 phần dự án. sau khi hoàn thành xong dự án, người quản lý và vận hành của tôi đã nói với tôi dự án đã hoàn thành không đúng. Tôi thật sự mắc sai trái do đã giả định sai một trong các phần của dự án thay vì hỏi để được giải thích cụ thể. Tôi nhận biết là không được giả định thông qua sai lạc mà tôi đã mắc phải.

9. What extracurricular activities were you involved in? (Bạn đã nhập cuộc các hoạt động ngoại khóa gì?)

I was involved in our school newspaper. I was one of the writers for two years.

mình đã nhập cuộc vào tờ báo của trường. Tôi là một người viết khoảng tầm 2 năm.

10. How would your best friend describe you? (Bạn thân nhất của bạn nói về bạn như thế nào?)

I think my best friend would say that I'm very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me.

Tôi nghĩ bạn thân nhất của tôi nói rằng tôi rất có nhiệm vụ. bất kỳ lúc nào nhóm bạn của chúng tôi phải hợp tác và ký kết với nhau tại một hoạt động, họ luôn luôn tín nhiệm tôi.

11. How would your professor describe you? (Giáo sư của bạn nói tới bạn như thế nào?)

I think my professor would describe me as a great team thành viên and consistent in my school work.

Tôi nghĩ giáo sư của tôi nói tôi là một bằng hữu tốt và kiên định trong các việc ở trường.

12. During college, how did you spend your summer vacations? (Trong thì giờ học ĐH, bạn đã thông qua những kỳ du lịch hè như thế nào?)

Every summers, I had to work to save money for tuition and I took extra English classes.

Mỗi mùa hè, tôi đã phải làm việc để để dành tiền đóng ngân sách học phí và tôi nhập cuộc các khóa đào tạo thêm Tiếng anh .

13. Did you do any internships? (Bạn có đi thực tập không?)

Yes. I did two internships. The first internship was for A la carte Danang Beach. My position is receptionist and my second internship was for Pullman danang beach resort.

Có. mình đã đi thực tập hai lần. Lần thực tập đầu cho hotel A la carte TP Đà Nẵng. việc làm của tôi là nhân viên cấp dưới lễ tân và lần thực tập thứ hai ở resort Pullman Thành Phố Đà Nẵng.

14. If you could learn something such as a new skill, what would Công nghệ TT be? (Nếu chúng ta có thể học một chiếc gì đấy, chẳng hạn như một kĩ năng mới, thì đó được xem là gì?)

The next thing I want to learn is how to make web pages. I think this skill can be used anywhere. If I want a personal web site, I would make IT myself.

Điều tiếp sau tôi muốn hướng đến là làm thế nào để tạo thành những trang web. Tôi nghĩ rằng kĩ năng này còn có thể được dùng bất kì nơi nào. nếu tôi muốn có một trang web cá nhân, tôi sẽ tự làm.

15. What is your management philosophy? (Phương châm quản lý của bạn là gì?)

I think management should provide guidance, direction, leadership, and finally set an example to subordinates.

Tôi nghĩ người quản lý và vận hành nên rất có thể nêu ra sự hướng dẫn, định hướng, có niềm tin lãnh đạo, và sau cùng là phải là tấm gương cho cấp dưới noi theo.