I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Luật lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12;
2. Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp;
3. Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp;
4. Thông tư số 13/2011/TT-BTC về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp;
5. Thông tư số 16/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTC về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp.
II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình;
2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
3. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia;
4. Sở tư pháp.
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
1. Hồ sơ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp
– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp áp dụng cho cá nhân yêu cầu cấp Phiếu (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP, trong đó: Mẫu số 03/2013/TT-LLTP áp dụng cho các cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP áp dụng cho các trường hợp ủy quyền và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch) hoặc Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp áp dụng cho các cơ quan nhà nước, tổ chưc chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP);
– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
– Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người thực hiện thủ tục phải nộp thêm văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
(Lưu ý:Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền)
2. Số lượng: 02 bộ
3. Cách thức nộp hồ sơ
Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục này nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ
– Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi người được cấp thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người được cấp tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người được cấp cư trú trước khi xuất cảnh.
– Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
– Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi người được cấp cư trú; trường hợp người được cấp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

5. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp
– Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp sau đây:
+ Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
+ Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.
– Sở Tư pháp có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp sau đây:
+ Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
+ Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
+ Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
– Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Sở Tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp.
Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích khi cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Nếu như quý khách còn khúc mắc những vấn đề về phiếu lý lịch tư pháp số 1 xin liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp nhanh và hướng dẫn cụ thể
Hotline 090 322 7787 – 09616 555 71

View more random threads: